Whitelackington Village Hall

Whitelackington Village Hall
Whitelackington, Somerset, TA19 9EF
Photo of Whitelackington Village Hall