St Augustine's Church

St Augustine's Church
West Monkton, Somerset, TA2 8QT
Photo of St Augustine's Church