Dulverton Town Hall

Dulverton Town Hall
10 Fore Street, Dulverton, Somerset, TA22 9EX
Photo of Dulverton Town Hall