National Library Of Wales

National Library Of Wales
Aberystwyth, Dyfed, SY23 3BU
Photo of National Library Of Wales

Jump to times or comments

Events at this venue

There are 4 events at this location

Sorted by title / date & time

Ffilm: Hedd Wyn | Film: Hedd Wyn

Ffilm: Hedd Wyn (110 munud) Heddiw rydym yn coffáu union ganrif ers marwolaeth y bardd Hedd Wyn, sef Ellis Evans o Drawsfynydd. Mae’n ffilm am fywyd gwledig Cymreig ar ddechrau’r ugeinfed ganrif cyn i’r Rhyfel Byd Cyntaf osod cyfeillion, perthnasau a chydnabod yn erbyn ei gilydd. Gwelwn Ellis yn gweithio, chwerthin a…

The National Library Of Wales'building Fund And Its Subscribers, Up To 1910

Cyfrannodd llawer o bobl o Gymru a thu hwnt at Gronfa Adeiladu’r Llyfrgell Genedlaethol, ac roedd y rhoddion yn amrywio o ychydig geiniogau i £5,000. Pwy oedd y bobl hyn, a beth oedd eu rhesymau dros gyfrannu? ★★★★★ Cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg. ★★★ ★★ ★★★★★ Mynediad am ddim trwy docyn. ★★★ ★★ Many people…

Noson Yng Nghwmni Dylan A Llinos Rowlands | An Evening In The Company Of Dylan And Llinos Rowlands

Cyfle i glywed hanes y masnachwyr gwin o Gymru sydd wedi ennill gwobr bwyd o fri yn ddiweddar. Cyhoeddwyd mai ‘Rarebit and Rioja: Recipes and wine tales from Wales’ gan Dylan a Llinos Rowlands o Gwin Dylanwad Wines, Dolgellau, oedd yr enillydd Prydeinig yn ei gategori, Bwyd a Gwin Gorau, yng ngwobrau Gourmand 2017.

Taith Dywys | Guided Tour

Taith Dywys wythnosol ar hyd yr adeilad gan gynnwys cyflwyniad ar gasgliadau a hanes y Llyfrgell pob bore ddydd Llun a phrynhawn ddydd Mercher. ★★★★★ Rhyw awr a hanner yw hyd y daith.***** Weekly Guided Tour and presentation to the Library's collections and history every Monday morning and Wednesday…

…and 33 more dates until 30 Aug

Comments & ratings

Post a comment