Tenpin Bowling

Tenpin Bowling
Water Lane, Exeter, Devon, EX2 8BY
Photo of Tenpin Bowling