Dalmarnock Leather Works

Dalmarnock Leather Works
273–289 Dunn Street, Glasgow, G40 3EA
Photo of Dalmarnock Leather Works