Brigton Umbrella

Brigton Umbrella
Bridgeton Cross, Bridgeton, Glasgow, G40 1BW
Photo of Brigton Umbrella