Novotel

Novotel
46 Blackfriars Road, London, SE1 8NZ
Photo of Novotel