Comhairle nan Leabhraichean/Gaelic Books Council

Comhairle nan Leabhraichean/Gaelic Books Council
An Lèanag, 32 Mansefield Street, Partick, Glasgow, G11 5QP
  • Telephone 0141 337 6211
  • Opening times Tue–Fri 9am–5pm; Sat 10am–4pm; closed Sun & Mon.
  • Website www.gaelicbooks.org
Photo of Comhairle nan Leabhraichean/Gaelic Books Council