Queensbridge Hotel

Queensbridge Hotel
Flat 1 Alexandra Hall Rhodfa Fuddug, Aberystwyth, Gwynedd, SY23 2DH
Photo of Queensbridge Hotel

A traditional style two star rated hotel boasting wonderful sea views throughout. The Queensbridge is nestled under the shadows of the impressive Constitution Hill on the promenade in Aberystwyth and has 15 en-suite rooms with lift access to all four floors. Each room is equipped with tea & coffee making facilities, television and daily towels. The relaxing lounge and bar area allows you to wile away the hours with a good book or simply watch the waves come and go. The hotel offers a good selection of single, double and family rooms all reasonably priced. Gwesty traddodiadol dwy seren a golygfeydd godidog o Fae Ceredigion. Mae r Queensbridge yn swatio yng nghysgod Graig Las ar y prom yn Aberystwyth a chynigir 15 ystafell wely en-suite gyda lifft i bob llawr. Ceir cyfleusterau gwneud paned, teledu a thywelion ym mhob ystafell. Mae modd ymlacio yn y bar neu r lolfa gyfforddus yn darllen llyfr da neu yn gwylio r llanw a thrai. Ailaddurnwyd yr holl westy yn ddiweddar a cheir dewis helaeth o ystafelloedd sengl, dwbwl neu ystafelloedd teulu oll a phrisiau rhesymol.

Text supplied by third party.

Comments & ratings