Holy Trinity Scottish Episcopal Church

Holy Trinity Scottish Episcopal Church
High Street, Monifieth, Angus, DD5 4AB
Photo of Holy Trinity Scottish Episcopal Church