4 Princelet Street

4 Princelet Street
London, E1 6QH
Photo of 4 Princelet Street