St Hilda's Church

St Hilda's Church
Church Square, Whitby, North Yorkshire, YO21 3EG
Photo of St Hilda's Church