Norfolk Plaza Hotel Paddington

Norfolk Plaza Hotel Paddington
29-33 Norfolk Square, London, W2 1RX
Photo of Norfolk Plaza Hotel Paddington