The White Star Tavern

The White Star Tavern
28 Oxford Street, Southampton, SO14 3DJ
Photo of The White Star Tavern