Tom's Kitchen

Tom's Kitchen
1 Commodity Quay, London, E1W 1AZ