Guardian House

Guardian House
119 Farringdon Road, London, EC1R 3DA
Photo of Guardian House