Boughton Monchelsea Village Hall

Boughton Monchelsea Village Hall
88 Church Street, Maidstone, Kent, ME17 4HN
Photo of Boughton Monchelsea Village Hall