White Moose

White Moose
Trinity Street, Barnstaple, Devon, EX32 8HX
Photo of White Moose