National Trust: Lydford Gorge, Lydford

National Trust: Lydford Gorge, Lydford
The Stable, Okehampton, Devon, EX20 4BH
Photo of National Trust: Lydford Gorge, Lydford