Fakenham Parish Church

Fakenham Parish Church
Oak Street, Fakenham, Norfolk, NR21 9BX
Photo of Fakenham Parish Church