St Michael's Church Hall

St Michael's Church Hall
Church Street, Mytholmroyd, HX7 5DS
Photo of St Michael's Church Hall