Colyton Town Hall

Colyton Town Hall
Market Place, Colyton, EX24 6JR
Photo of Colyton Town Hall