Partick Methodist Church

Partick Methodist Church
Dumbarton Road, Glasgow, G11 6SN Scotland
Photo of Partick Methodist Church